Opcja 4

Ogłoszenie w dziale Usługi do 160 znaków w ramce.

Opłata za zamieszczenie ogłoszenia wynosi £25.

Przykładowy wzór ogłoszenia:

uslugi-w-ramce

Opcja 3

Aby zamieścić ogłoszenie drobne w ramce w dziale Usługi miesięcznika THE LONDON SERVICES, zaznacz odpowiednią rubrykę.

Dozwolona liczba znaków w ogłoszeniu (wraz ze spacjami i interpunkcją) nie może przekroczyć 160 znaków.

Tutaj wpisz treść:

Pozostało Ci znaków.

UWAGA! Nie zapomnij podać w treści ogłoszenia swoich danych kontaktowych.

Cena: £25

Ogłoszenia napisane drukowanymi literami ZOSTANĄ ODRZUCONE!

Nie będą zamieszczane ogłoszenia dotyczące pornografii, przemocy, usług seksualnych i inne które są ograniczone przez prawo angielskie.