Strona Główna > Dodaj Ogłoszenie > Ogłoszenia Modułowe
 

REKLAMY MODUŁOWE

Na stronach wewnętrznych

Aby zamieścić ogłoszenie modułowe w miesięczniku THE LONDON SERVICES skontaktuj się z działem marketingu klikając tutaj. Aby dokonać płatności wybierz odpowiedni moduł i dokonaj transakcji klikając Buy Now.

A1 - 1 x moduł podstawowy - 32x45,5mm pionowy - podglad - £35 - 1 wpis w ramce w cenie reklamy
A2 - 2 x moduł podstawowy - 32x94mm pionowy - podgląd, 67x45,5mm poziomy podgląd- £45 - 1 wpis w ramce w cenie reklamy
A3 - 3 x moduł podstawowy - 32x142,5mm pionowy - podglad, 45,5x102mm poziomy - podglad- £55 - 1 wpis w ramce w cenie reklamy
A4 - 4 x moduł podstawowy - 32x191mm pionowy - podglad, 67x94mm pionowy - podglad, 137x45,5mm poziomy - podglad - £65 - 1 wpis w ramce w cenie reklamy
A5 - 6 x moduł podstawowy - 67x142,5mm pionowy - podglad, 102x94mm poziomy - podgląd - £90 - 2 wpisy w ramce w cenie reklamy
A6 - 8 x moduł podstawowy - 67x191mm pionowy - podglad, 137x94mm poziomy - podgląd - £115 - 2 wpisy w ramce w cenie reklamy
A7 - 9 x moduł podstawowy - 102x142,5mm pionowy - podglad - £130 - 3 wpisy w ramce w cenie reklamy
A8 - 12 x moduł podstawowy - 102x191mm pionowy - podglad, 137x142,5mm pionowy - podglad - £175 - 3 wpisy w ramce w cenie reklamy
A9 - 16 x moduł podstawowy - 137x191mm pionowy - podglad - £200 - 3 wpisy w ramce w cenie reklamy

Na stronach okładki

T1 - 1 x moduł podstawowy - 32x45,5mm pionowy - podgląd - £52 - 1 wpis w ramce w cenie reklamy
T2 - 2 x moduł podstawowy - 32x94mm pionowy - podgląd, 67x45,5mm poziomy - podgląd - £68 - 1 wpis w ramce w cenie reklamy
T3 - 3 x moduł podstawowy - 32x142,5mm pionowy - podgląd, 45,5x102mm poziomy - podgląd - £85 - 1 wpis w ramce w cenie reklamy
T4 - 4 x moduł podstawowy - 32x191mm pionowy - podgląd, 67x94mm pionowy - podgląd, 137x45,5mm poziomy - podgląd - £98 - 1 wpis w ramce w cenie reklamy
T5 - 6 x moduł podstawowy - 67x142,5mm pionowy - podgląd, 102x94mm poziomy - podgląd - £135 - 2 wpisy w ramce w cenie reklamy
T6 - 8 x moduł podstawowy - 67x191mm pionowy - podgląd, 137x94mm poziomy - podgląd - £175 - 2 wpisy w ramce w cenie reklamy
T7 - 9 x moduł podstawowy - 102x142,5mm pionowy - podgląd - £195 - 3 wpisy w ramce w cenie reklamy
T8 - 12 x moduł podstawowy - 102x191mm pionowy - podgląd, 137x142,5mm pionowy - podgląd - £263 - 3 wpisy w ramce w cenie reklamy
T9 - 16 x moduł podstawowy - 137x191mm pionowy - podgląd - £300 - 3 wpisy w ramce w cenie reklamy

Na 1 stronie okładki możliwe jest zamieszczenie reklam modułowych o symbolach od T1 do T8.

Na 4 stronie okładki możliwe jest zamieszczenie tylko reklamy o symbolu T9.

Zamawiane reklamy zawsze trzeba konsultować z wydawnictwem.

Nie będą zamieszczane ogłoszenia dotyczące pornografii, przemocy, usług seksualnych i inne które są ograniczone przez prawo angielskie.